Felles formannskap - Leka

Skrevet av Gretha Aarseth ... 22/03/2017 - 09:21
Dato: 
29/03/2017 - 10:30

MØTEINNKALLING

Utvalg: Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen - Felles formannskap

Møtested:Leka Spiseri

Dato:29.03.2017

Tidspunkt: 10.30, gerge fra Gutvik 10.05

Forfall meldes til de respektive kommunene, som vil sørge for innkalling av varamenn. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.


Møteplan:

Dato: 
06/02/2017 - 10:00

MØTEINNKALLING

Utvalg: Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen

Møtested:Rørvik samfunnshus

Dato:06.02.17

Tidspunkt: 10.00

Forfall meldes til de respektive kommunene, som vil sørge for innkalling av varamenn. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.


Møteplan:

Saker: Tidspunkt:
Årsmeldinger - Kystgruppen/ Regionalt fond 10.00-10.30

Nkom – status og videre framdriftsplan v/Håvard Vannebo og arbeidsgruppe

10.30-11.30

Lunch

Dato: 
14/12/2016 - 09:30

MØTEINNKALLING

Utvalg: Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen

Møtested:Kolvereid - Kulturhuset Nærøy

Dato:14.12.16

Tidspunkt: 09.30

Forfall meldes til de respektive kommunene, som vil sørge for innkalling av varamenn. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.


Møteplan:

Saker: Tidspunkt:
NKOM – Status – Håvard Vannebo 09.30-10.00

Status for psykiatritjenesten i Ytre Namdal – Innleder: Helse og sosialtjenesten – Hva tenker vi?

innledere: Ivar Kvalø og Reidun Korsjøen

 

 

Loading...
Facebook Twitter RSS YouTube E-post

Våre lenker:

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nærøy kommune Namdalshagen
Vikna kommune Leka kommune Innovasjon Norge
NTNU Høyskolen i Nord-Trøndelag
Regionalforvaltning NYN  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kontaktinformasjon sekretariatet:

Tlf.: 74179372 - Mob.: 95852601 - E-post: Gretha

Webmaster: Norsk eLæring