Aktivitetskalender

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Opplevelser i Ytre Namdal

 VisitNamdalen.com

Nærøy

Administrasjonssentrum er Kolvereid, som fikk bystatus fra 2002, og har 1 626 innbyggere per 1. januar 2014. Kolvereid er Norges minste by. Stedet er geografisk og trafikalt knutepunkt i Nærøy, som ellers omfatter stedene Foldereid, Gravvik, Salsbruket, Abelvær, Ottersøya, Varøya, Måneset og Lund.

Kommunen teller totalt 5081 personer og er den største kommunen i Ytre Namdal.

De fremste næringsveiene er industri og jordbruk, sistnevnte med en stor melkeproduksjon. Halvparten av de sysselsatte i industrien er knyttet til næringsmiddelindustri, herunder havbruk og fiskeforedling. Den fremste aktøren innen havbruket er SinkabergHansen, som har hovedkontor på Marøya ved Nærøysundet. Verftet Moen Marin i Kolvereid har også stor betydning. Kommunen har sitt navn etter det historiske handels- og kirkestedet på Nærøya, oppkalt etter den norrøne havguden Njord. Med sin sentrale beliggenhet ved kystleden var Nærøya et religiøst sentrum fra førkristen tid.

Kommunen omfatter områdene på begge sider av fjorden Innerfolda og områdene utenfor ut til Nærøysundet. Kommunen grenser i nordvest til Leka og i nord til Bindal i Nordland fylke, i øst til Høylandet, i sør til Fosnes og i vest til Vikna. Nærøy er knyttet sammen med Rørvik i Vikna via Marøybrua og Nærøysund bruFylkesvei 770.

Restaurante Buøy Gård oppnådde en kåring hos White Guide der de havnet blant de  300 beste restaurantene i Norden!

Buøy Gård lager opplevelsen sammen ,med bl.a Explore Ytre Namdal

Vikna

Kommunen består av i underkant av 6000 øyer, holmer og skjær. Administrasjonssenteret ligger i Rørvik, og på tettstedet Rørvik bor det vel 3000 mennesker Kommunen grenser mot Leka i nord, Flatanger i syd og Nærøy i øst.

Vikna er en øykommune nord på namdalskysten. Den er delt inn i Indre-Vikna, Mellom-Vikna og Ytre-Vikna. Det største tettstedet Rørvik ligger på Indre-Vikna. Det høyeste fjellet i kommunen er Vattafjellet, 173 meter over havet.

Vest-Vikna kystlandskap er et ramsarområde bestående av ti allerede vernede enkeltlokaliteter i Vikna. Ramsarområdet ble etablert i 2013. (Et ramsarområde er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på våtmarksområder. Konvensjonen skal utbre kunnskapen om våtmarkenes økologiske betydning og deres betydning for forskning og rekreasjon.)

Naturen på Vikna er vakker og spesiell.

Lyngkledde rabber og øyer, holmer og skjær med frisk vegetasjon.

Stedet er perfekt for fisking, turgåing og rekreasjon

Høsten 2004 ble senter for kystkultur og kystnæring, Norveg åpnet av Kong Harald og Dronning Sonja. Bygget, som er tegnet av Guðmundur Jónsson, ble i 2005 nominert til Mies van der Rohe-prisen, som er en av de viktigste prisene for arkitektur i Europa.

Fiskeværene Sør-Gjæslingan og Nordøyan er begge fredet.

 

Leka

Kommunen er Namdalens og Nord-Trøndelags nordligste, og ligger nord for Nærøy og Vikna. Befolkningen fordeler seg på hovedøyene Leka og Madsøya, i tillegg til Gutvik på det vestlige Austra. De avfolkede fiskeværene Sklinna og Horta er også en del av kommunen. Administrasjonssenter er Leknes på Leka.

Store deler av øya Leka består av serpentinitt og olivinstein, som gir en gulrød farge og en unik flora. Høyeste punkt på selve øya Leka er Vattind (418 moh). Et annet kjent naturmerke er Lekamøya. Gutvik på fastlandet er forbundet med omverdenen med Fylkesvei 771, og har fergeforbindelse over Lekafjorden til Leknes. Madsøya er knyttet til øya Leka med bro over Frøviksundet. Den fremste næringsveien i kommunen er landbruket med melk- og kjøttproduksjon. Havfisket har ikke like stor betydning som før, men kommunen har fine områder som benyttes til havbruk.

I 2010 ble Leka kåret til Norges geologiske nasjonalmonument. Kåringen ble gjennomført som et samarbeid mellom NRK og Den Norske Turistforening (DNT). For å fremme turismen på øya, ble det oppmerket turstier med informasjon om geologiske fenomener.

Det finnes flere overnattingsmuligheter i kommunen i tillegg til de som ligger på

Visit Namdalen.com

Leka Brygge

Leka Camping

 

 

 

Sjøbuer i Rørvik

VedleggStørrelse
sjobuer.jpg36.54 KB
IMG_3446.JPG32.62 KB