Aktivitetskalender

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Nåværende planverk

Planverk er politikernes viktigste styringsverktøy i tillegg til valgprogram, og er for oss alle interessant lesestoff.

Det finnes planverk for helse, ruspolitikk, psykiatri, avfallshåndtering, areal og reguleringer, bare for å nevne noen.

Staten har også planer som er sektorovergripende og her kan nasjonal transportplan være et forslag.

Mange har stiftet bekjennskap med RUP 2015 som er fylkekommunens overordnede plan for regional utvikling, og planen fungerer i store trekk som det viktiggste verktøyet for næringsutvikling regionalt.

Vi kommer til å legge linker til sider og områder der en kan finne nyttig informasjon.

 

Det viktigste dokumentet Kystgruppen skal styre etter framover er Strategisk Næringsplan 2015- 2025