Aktivitetskalender

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Kystgruppen

Ytre Namdal regionråd- Kystgruppen består av kommunene Nærøy, Vikna og Leka. I tillegg er Nord - Trøndelag fylkeskommune medlem i sammenslutningen.

Kystgruppen består av ordfører,varaordfører og en politiker fra oposisjonen i de enkelte kommunene. I tillegg møter rådmennene uten stemmerett.

Fra fylkeskommunen møter et fylkesråd, for tiden Terje Sørvik, samt oftest en fra administrasjonen.

Regionrådet tar opp saker som har betydning for alle kommunene samtidig som rådet jobber samlet for å oppnå felles løsninger for kommunenes innbyggere.

Regionen har på mange områder felles arbeidsmarked, og jobber for å finne sammenfallende strategier innenfor tjenesteproduksjon, infrastruktur og næringsutvikling.

Kystgruppen satser på intil seks møter i året hvorav det ene er et felles formannskapsmøte der alle tre formannskpene møtes.

Kystgruppen forvalter også det regionale fondet som er etablert for å gi næringslivet litt drahjelp.

I 2011 var fondet på nesten 2,5 mill kroner, og det ser ut til at fondet så langt har gitt oss noen nye arbeidsplasser , da stort sett innenfor servicenæring og småskalabedrifter.

Fondet har endret seg i årene fram til 2015, og da var den

totale potten på kr  1 920 000,-

Kommunene disponerte i 2015 en andel på kr 120 000,- hver.

Fra valget i 2015 sitter følgende i  Kystgruppen:

Fra Nærøy:

Steinar Aspli

Rune Arstein

Lars Fredrik Mørch

Vararepresentant: Ingunn Lysø

Rådmann Arnt M. Wendelbo

Fra Leka:

Per-Helge Johansen

Kristin Floa


Rådmann Helge Thorsen

Fra Vikna:

Amund Hellesø

Merethe Lervåg

Bjørn Ola Holm

Vararepresentant:

Kjartan Tørum

Rådmann Roy H. Ottesen

Sekretariatet ledes av Gretha Aarseth Nordbøe


Fra 1.1 2016 vil Ordfører Steinar Aspli lede Kystgruppen med ordfører Per Helge Johansen som nestleder.

 

Skjærgård mo sør