Aktivitetskalender

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Kystgruppens målsetting

 

  • Arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene og fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng med det hovedmål å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har sin virksomhet i regionen. 
  • Utvikle nært og konkret samarbeid mellom 3 selvstendige kommuner og Nord -  Trøndelag fylkeskommune.
  • Utvikle og ta i bruk den kompetanse som finnes i den enkelte kommune og legge til rette for en samordning av kommunale tjenester.
  • Iverksette og sørge for at de oppgaver og vedtak som er pålagt av deltakerkommunene, blir gjennomført. Regionrådet skal ikke fungere som et nytt forvaltningsorgan, men ha en funksjon som et rådgivende samarbeidsorgan.
  • Kystgruppen kan samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere også utenom regionen.

ytre Namdal