Rørvik

Dato: 
29/01/2014 - 10:00 - 15:00

MØTEINNKALLING

Utvalg: Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen

Møtested:Rørvik

Dato:29.01.14

Tidspunkt: 10.00

Forfall meldes til kystgruppens Sekretariat på tlf. 74 12 64 30/ 95852601, som vil sørge for innkalling av varamenn. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.


Møteplan:

Saker: Tidspunkt:

 Årsmeldingene - sekretariatet

Dato: 
19/06/2013 - 10:00 - 15:30

MØTEINNKALLING

Utvalg: Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen

Møtested:Rørvik samfunnshus

Dato:19.06.2013

Tidspunkt: 10.00

Forfall meldes til kystgruppens Sekretariat på tlf. 74 12 64 30/ 95852601, som vil sørge for innkalling av varamenn. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.


Møteplan:

Dato: 
20/06/2012 - 10:00

MØTEINNKALLING

Utvalg: Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen

Møtested:Rørvik

Dato: 20.06.2012

Tidspunkt: 10.00

 

Forfall meldes til Ytre Namdal Næringsutvikling på tlf. 74 12 64 10, som vil sørge for innkalling av varamenn. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

 

 

 

Møteplan:

Saker: Tidspunkt:
Omstillingsprosjektet – status – Marit Dille 10.00- 10.20
Utvidelse av flyplass – status – Bjørn Egil Sørensen 10.20-10.40
Evaluering regionrådssamarbeidet - interkommunale samarbeidsprosjekter – Roy Ottesen 10.40 -10.50

Kompetanseheving /Utdanning i Ytre Namdal